Akumulacja

Nie skonsumowana w danym okresie, czyli nagromadzona część wytworzonego ->dochodu narodowego: zatem A — D — K, gdzie A oznacza akumulację, D — dochód narodowy, K — konsumpcję. Akumulowana część dochodu narodowego zwiększa istniejący -majątek narodowy. Akumulację obejmuje różnorodne dobra materialne i w zależności od ich przeznaczenia dzieli się na fundusz reprodukcji rozszerzonej, inwestycje nieprodukcyjne, saldo rezerw oraz saldo handlu zagranicznego. Fundusz rozszerzonej reprodukcji jest najważniejszą częścią a. obejmującą środki produkcji przeznaczone na zwiększenie majątku produkcyjnego: fundusz ten dzieli się na inwestycje produkcyjne netto, zwiększające produkcyjny majątek trwały, oraz na przyrost środków obrotowych w sferze produkcji i cyrkulacji. Fundusz rozszerzonej reprodukcji jest podstawowym źródłem wzrostu produkcji materialnej: stąd jego rozstrzygające znaczenie dla procesu rozszerzonej reprodukcji. Inwestycje nieprodukcyjne obejmują dobra materialne zwiększające nieprodukcyjny majątek trwały: są to środki długotrwałego spożycia przeznaczone do zaspokojenia konsumpcyjnych potrzeb społeczeństwa — zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych (budynki i urządzenia mieszkalne, socjalno-kulturalne, administracyjne, obronne itp.). W przeciwieństwie do inwestycji produkcyjnych, inwestycje nieprodukcyjne nie biorą udziału w dalszej produkcji materialnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>