Anglia rok 1820

Ważnym etapem w rozwoju wolnego handlu w Anglii był rok 1820. Kupcy z różnych ośrodków handlowych zaczęli wnosić do parlamentu petycje w sprawie zniesienia ograniczeń krepujących handel. Idea wolnego handlu zdobywała coraz więcej zwolenników. W latach 1822, 1823, 1824 trzy nowe Akty Nawigacyjne zniosły większość obowiązujących do tej pory postanowień, normujących handel między Anglią a jej koloniami oraz innymi krajami świata. Zniesiono zakaz sprowadzania niektórych towarów. Zezwolono na przywóz pewnych towarów zagranicznych do kolonii angielskich oraz na wywóz towarów kolonialnych do krajów europejskich i azjatyckich, dopuszczono do handlu z koloniami statki różnych krajów, pod warunkiem wzajemności. W latach 1823—1825, a następnie w latach 1842—1845 władze angielskie przeprowadziły gruntowną reformę taryfy celnej. Zniesiono prawie wszystkie cła przywozowe od surowców potrzebnych przemysłowi angielskiemu, jak również cła eksportowe. Ważnym wydarzeniem stała się w 1833 r. likwidacja monopolu handlowego Kompanii Wschodnio-indyjskiej, co w konsekwencji doprowadziło do bardzo poważnej obniżki cen towarów importowanych z Indii i Chin. Kompanię zlikwidowano ostatecznie w 1874 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>