Automatyzacja

Stosowanie urządzeń automatycznych, tj. opartych na zasadzie samoregulacji, w celu zastąpienia bezpośredniego udziału człowieka w produkcji i w pracy biurowej. Automatyzacja produkcji polega na instalowaniu w poszczególnych stadiach procesu technologicznego dostosowanych do jego typu urządzeń, które wg z góry opracowanych instrukcji kierują i regulują pracę maszyn roboczych, kontrolują jej wyniki itp. Mechanizmy te mogą być połączone z centralnym urządzeniem kontrolującym i synchronizującym ich prace, co stwarza możliwości pełnej a. produkcji w obrębie zakładu. Automatyzacja pracy biurowej wyraża się w stosowaniu różnego rodzaju maszyn, m. in. elektronicznych, które rozwiązują najbardziej skomplikowane i pracochłonne zadania, wykonując z niezwykła szybkością mechaniczne i powtarzalne czynności biurowe, obliczeniowe i in. Automatyzacja jest w pewnym sensie dalszym etapem mechanizacji, lecz różni się od niej jakościowo przez swój wpływ na kwalifikacje pracy ludzkiej, eliminując pracę fizyczną na rzecz pracy umysłowej l podnosząc kwalifikacje tej ostatniej na wyższy poziom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>