Badanie budzetu panstw

Badania budżetów gospodarstw domowych, chociaż nie stanowią w pełni wiarygodnego obrazu celów wydatkowania dochodów rodzin, potwierdzają jednak fakty, wynikające z analizy trendów spożywa w makro-skali całego społeczeństwa. Udział wydatków na żywności w przeliczeniu na osobę szybko maleje w miarę wzrostu poziomu zamożności gospodarstwa domowego, a wydatki na używki i artykuły trwałego użytkowania oraz urządzenia mieszkania są relatywnie większe w gospodarstwach małych niż w wieloosobowych. Roczne rozchody pieniężne na głowę na przykład w gospodarstwach dwuosobowych są prawie dwukrotnie wyższe niż w gospodarstwach sześcioosobowych. Tymczasem wzrost zakupów przez ludność pralek, telewizorów, itp. wyraźnie jest skorelowany z fazami rozwoju rodziny, chociaż preferencje konsumpcyjne w miastach różnią się od preferencji we wsi. W miastach kupuje się kolejno radioodbiornik, pralkę, telewizor, odkurzacz, lodówkę, na wsi natomiast rower, radio, pralkę, maszynę do szycia. Trzeba przy tym pamiętać, że na wsi wydatki inwestycyjne związane z gospodarstwem rolnym i mieszkaniem maja ciągle jeszcze priorytet przed wydatkami konsumpcyjnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>