Cele gospodarstwa

Cele działalności gospodarstwa mogą być różne. Zatem i kryteria oceny tej działalności bywają różne. Ekonomika i organizacja gospodarstw podaje zasady ogólne, podstawowe, z reguły zawsze słuszne i zawsze obowiązujące. Należy jednak podkreślić bardzo mocno, że sposób ich stosowania jest zawsze inny, zależny od celu, czasu, miejsca i warunków ekonomiczno-przyrodniczych, w jakich znajduje się gospodarstwo. Dlatego zalecenia ekonomiki i organizacji gospodarstw muszą się opierać na poznaniu gospodarstwa, jego środowiska przyrodniczego i ekonomicznego oraz stosunków produkcyjnych. W języku polskim nauka, którą dzisiaj nazywamy ekonomiką i organizacją gospodarstw rolniczych, zmieniała swą nazwę w zależności od czasu i miejsca. Podobnie też zmieniała się nazwa odpowiedniego przedmiotu nauczania, a także odpowiednich zakładów na wydziałach rolniczych polskich uczelni wyższych. W Instytucie Marymonckim wykładano dyscyplinę pod nazwą „ekonomika gospodarstw wiejskich”, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przed II wojną — ekonomikę gospodarstw wiejskich, urządzanie i prowadzenie gospodarstw rolnych, wreszcie administrację i zarząd, w Krakowie, Poznaniu i Wilnie — ekonomię rolną, we Lwowie — zarząd gospodarczy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>