Dobre inwestycje

W odróżnieniu od przemysłu, rolnictwo wytwarza stosunkowo małą część dóbr inwestycyjnych. Podstawowa ich cześć pochodzi z różnych gałęzi przemysłu i budownictwa. Z dóbr inwestycyjnych wytwarzanych w rolnictwie najważniejszymi są: inwentarz żywy oraz materiał szkółkarski. Dodatkowo, w trakcie realizacji inwestycji w gospodarstwach rolnych ponoszone są bardzo często nakłady pracy żywej osób zatrudnionych w gospodarstwie, nakłady żywej siły pociągowej i ziemi. Wszystkie te nakłady bywają nazywane inwestycjami naturalnymi. Tego typu inwestycje w przeszłości odgrywały bardzo duża rolę. Z czasem znaczenie ich zmalało, chociaż nadal spełniają ważne funkcje w gospodarstwach indywidualnych, zwłaszcza w budownictwie. Często spotykany (głównie w makroskali) jest podział według kierunków inwestowania (branż). Przyjmując to kryterium inwestycje dzieli się na: budowlano-montażowe, mechanizacyjne, elektryfikacyjne, wodne itp. Odpowiednio szczegółowe informacje statystyczne o procesie inwestowania pozwalają na prawie dowolny podział nakładów inwestycyjnych. W każdym jednak wypadku d podziale tym muszą decydować potrzeby wynikające z zasad rachunku efektywności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>