Dochodowosc

W ocenie opłacalności produkcji w gospodarce chłopskiej istotną rolę odgrywa poziom dochodowości. Należy wyróżnić tu trzy główne wskaźniki: dochód globalny lub czysty przypadający na jednostkę produkcji, na l ha, lub dochód globalny w przeliczeniu na l dzień pracy. Pierwszy z tych wskaźników służy do porównywania dochodowości tych samych produktów w różnych gospodarstwach lub rejonach, nie nadaje się natomiast-do porównywania dochodowości różnych produktów (z wyjątkiem porównywania dochodowości produkcji 4 zbóż). Znacznie większy walor poznawczy ma poziom dochodu przeliczonego na jednostkę powierzchni. W odniesieniu do produktów stanowi on miernik dochodowości powierzchni przeznaczonej pod uprawę poszczególnych produktów. Inne znaczenie ma tu miernik dochodu globalnego i dochodu czystego. Dochód globalny spełnia kryterium dochodowości przede wszystkim w gospodarstwach mniejszych, w których dotychczas czynnikiem produkcji znajdującym się w minimum jest obszar gospodarstwa, zaś dochód czysty z l ha odgrywa większą rolę w ocenie dochodowości w gospodarstwach większych, w których takim czynnikiem są zasoby siły roboczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>