Dziedziny sterowania

Dziedziną sterowania nazywa się pole (zakres), do którego odnoszą się podejmowane oddziaływania sterujące. Dziedziny sterowania można rozważyć co najmniej w trzech aspektach. Po pierwsze — w aspekcie procesów odgrywających decydującą rolę w rozwoju rolnictwa, którymi trzeba sterować. Do najważniejszych procesów w tym zakresie należą następujące: – wzrost produkcji rolniczej (tworzenie i podział), – inwestycje (rozszerzona reprodukcja zasobów produkcyjnych), – techniczna i społeczna przebudowa rolnictwa, – wdrażanie postępu, – poprawa warunków pracy i życia ludności rolniczej. Wymienione procesy wzajemnie się przeplatają i warunkują, co należy mieć na uwadze przy sterowaniu nimi. Po drugie — w aspekcie funkcjonalnym w odniesieniu do rozwoju rolnictwa. Do najważniejszych należą trzy dziedziny sterowania, a mianowicie: – tworzenie zewnętrznych warunków rozwoju rolnictwa, – tworzenie optymalnych wewnętrznych warunków (podstawowe zmiany strukturalne w rolnictwie: techniczne, organizacyjne i społeczne) rozwoju rolnictwa, – zmiany motywacyjno-decyzyjne, zarówno wytwórców,, jak i podmiotów sterujących. Aspekt pierwszy już był tematem opracowań w naszej literaturze , natomiast aspekt drugi nie był dotychczas rozważany i dlatego poświęcimy mu kilka uwag.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>