Ekonomia polityczna

Nauka o społecznych prawach rządzących produkcją i podziałem materialnych środków zaspokajania potrzeb ludzkich na poszczególnych szczeblach rozwoju społeczeństwa. Dzieje ekonomii politycznej jako nauki sięgają starożytnej Grecji, a nazwa „ekonomia” pochodzi od Arystotelesa: oznaczała ona naukę o prawach gospodarstwa domowego. Określenie „ekonomia polityczna” pojawiło się na początku XVII w., a wprowadził je francuski ekonomista A. de Montchretien, który w 1615 wydał książkę pt. Traite de l’economie politiąue. Przymiotnik „polityczna” miał wskazywać, że w nauce tej chodzi o prawa rządzące gospodarką państwa. Nazwa ta przyjęła się powszechnie i utrzymała się do dnia dzisiejszego, choć posługiwano się również innymi określeniami, jak np. „nauka gospodarstwa narodowego” lub „ekonomia społeczna”' ta ostatnia nazwa była dość powszechnie używana w Polsce w końcu XIX i na początku XX w. Obecnie w krajach kapitalistycznych (głównie anglosaskich) stosuje się z reguły tylko nazwę „ekonomia” bez przymiotnika, jak również „ekonomika”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>