Gielda pieniezna

Zorganizowany rynek, na którym w ustalonym czasie zbierają się określone osoby w celu zawierania transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych, dopuszczonych do obrotu w myśl przepisów danej giełdy. Transakcje na giełdzie pieniężnej zawierane są zwykle za pośrednictwem maklerów, do których zgłaszane są oferty kupna lub sprzedaży danego papieru wartościowego. Najczęściej dokonywane są transakcje „kasowe”, przy których dostarczenie sprzedawanego papieru oraz dokonanie zapłaty następuje w ciągu jednego lub dwóch dni. Niektóre wartości bywają również przedmiotem obrotów „terminowych”, przy których świadczenia obu stron następują w ustalonym późniejszym terminie. Kursy, po jakich zawarto transakcje giełdowe, notowane są w urzędowej cedule giełdowej. Gospodarcze znaczenie giełdy pieniężnej polega na tym, że ześrodkowują one popyt na papiery wartościowe ze strony inwestorów oraz podaż tych papierów ze strony ich posiadaczy i przedsiębiorstw emitujących te papiery. W ten sposób ułatwiają wypośrodkowanie i urzędowe stwierdzenie ceny rynkowej określonego papieru. Na tle gospodarczo uzasadnionej roli giełdy pieniężnej rozwijają się często obroty spekulacyjne, polegające na dokonywaniu transakcji w celu uzyskania zysku z przewidywanej różnicy kursów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>