Handel detaliczny

Handel detaliczny prowadzi sprzedaż towarów do bezpośredniego spożycia, użycia, zużycia lub przerobu przez konsumenta. W handlu detalicznym nabywa się zwykle małe partie towarów. W ramach handlu detalicznego występują różne formy sprzedaży. Podstawą ich wyodrębnienia są dwa kryteria: 1. elementy bazy materiałowo-technicznej, które decydują o tym, gdzie i w jaki sposób następuje zetknięcie się nabywcy z towarem: 2. przebieg transakcji, który określa, czy i w jakim stopniu konsument korzysta z usług sprzedawcy przy nabywaniu towaru. Z punktu widzenia pierwszego kryterium można wyodrębnić szereg form sprzedaży detalicznej, jak sprzedaż dokonywana w stałym pomieszczeniu, sprzedaż obwoźna, sprzedaż obnośna, sprzedaż wysyłkowa. Z punktu widzenia drugiego kryterium można wyodrębnić sprzedaż przy czynnym włączeniu się sprzedawcy od początku trwania transakcji aż do jej zakończenia, sprzedaż przy wyeliminowaniu sprzedawcy lub przy jego małym udziale w zawieraniu transakcji. Sprzedaż bez sprzedawcy lub przy jego małym udziale obejmuje różne formy: do najczęściej spotykanych należy samoobsługa i preselekcja.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>