Handel

Towarowo-pieniężna forma wymiany lub dział gospodarki narodowej dokonujący przemieszczenia towarów od producenta do konsumenta. Formę i charakter handlu określa sposób produkcji. Każdej formacji społeczno-ekonomicznej odpowiada właściwa forma i charakter wymiany. W niewolnictwie i feudalizmie handel był słabo rozwinięty, gdyż w formacjach tych produkcja miała w większości charakter naturalny. W kapitalizmie, który charakteryzuje się najpełniejszym rozwojem gospodarki towarowej, podstawową formą wymiany jest handel: stanowi on domenę działania kapitału handlowego. Handel kapitalistyczny jest odbiciem kapitalistycznych stosunków produkcji i uczestniczy w ich rozwoju. W socjalizmie handel zmienia swój charakter. Handel socjalistyczny ukształtował się w oparciu o socjalistyczny sposób produkcji, którego podstawą jest własność społeczna. Osiągnięcie zysku nie stanowi celu działaniach. socjalistycznego: jego podstawowym zadaniem jest jak najlepsze zaopatrzenie konsumenta w towary.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>