Instrumenty sterowania

W sterowaniu złożonym procesami konieczne jest wykorzystanie wielu sposobów, którym odpowiadają określone instrumenty sterowania, a ściślej mówiąc — dla tych sposobów nie jest jednakowa ważność poszczególnych instrumentów sterowania. Dotychczas nie dokonano uniwersalnej klasyfikacji form sterowania. Najczęściej stosowany jest podział na sterowanie parametryczne, nieparametryczne (nakazowe) i mieszane. Wady i zalety tych form są znane, omawia je prawie każdy podręcznik ekonomii politycznej oraz polityki gospodarczej. Pominiemy zatem charakterystykę tych form sterowania, ale omówimy posługiwanie się w sterowaniu różnymi .mechanizmami. W sterowaniu rozwojem rolnictwa można wykorzystywać trzy grupy mechanizmów, a mianowicie: serwomechanizmy funkcjonalne, mechanizmy regulacji i mechanizmy bezpośredniej transmisji oddziaływań. Z pierwszą i drugą grupą mechanizmów związane są nieodłącznie instrumenty ekonomiczne, polityczne, socjologiczne i techniczno-produkcyjne. Natomiast trzecia grupa mechanizmów obejmuje głównie instrumenty administracyjno-organizacyjne i prawne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>