Jakosc gleb

Klasyfikacja gleboznawcza nie zawsze jest zbieżna z bonitacją ekonomiczną gleb, a więc z możliwością uzyskiwania na nich lepszych lub gorszych efektów ekonomicznych. Należy przypuszczać, że jest to jedna z przyczyn, dla których nie wszystkie badania wykazują współzależność między klasami gleb i ich produkcyjnością, a przede wszystkim efektywnością ekonomiczną, a więc opłacalnością ich użytkowania. Niektóre badania wskazują na to, że współzależność ta jest bardzo słaba, czasem, jeśli chodzi o gleby bardzo dobre, nawet ujemna. Tłumaczy się to m.in. tym, że gleby sklasyfikowane jako bardzo dobre z punktu widzenia ich składu są glebami wadliwymi pod względem stosunków wodnych, nieraz trudnymi do uprawy i wymagającymi większych kosztów. Ponadto w dzisiejszych czasach osłabia dodatkowo tę zależność stosowanie dużych dawek nawozów mineralnych, zmniejsza ono bowiem wpływ składu chemicznego i mineralogicznego gleby na jej produkcyjność, zwiększając jednocześnie znaczenie jej cech fizycznych. Jakość gleby ma nieraz bardzo różny wpływ na wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstwa, w zależności od tego, w jakiej kombinacji z innymi glebami występuje dana gleba. Czasem gleba słabsza, ale przepuszczalna, może być bardzo efektywna w kompleksie gleb zwięzłych lub podmokłych. Przydatność rolnicza określonej gleby na określonym obszarze może być zależna od tego, czy w danym gospodarstwie znajdują się trwałe użytki zielone czy też nie i jakie są te użytki. Zależy ona też od tego, ile w gospodarstwie jest obornika. Krótko mówiąc, o przydatności gleby do produkcji rolniczej decyduje cały kompleks warunków, nie można więc oceniać jej oddzielnie od całego gospodarstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>