Kapital finansowy

Równolegle z procesem koncentracji produkcji i kapitału w przemyśle przebiegała koncentracja kapitału oraz operacji finansowych w bankowości. Zespół różnorodnych czynników oddziaływał na rozwój transakcji, co powodowało wzrost zysków i kapitałów, jakimi bank mógł dysponować. Stopniowo we wszystkich krajach kapitalistycznych wytwarzała się grupa banków, w których koncentrowały się najważniejsze operacje finansowe i które dysponowały decydującą częścią kapitałów. Mniejsze instytucje kredytowe były często uzależnione od silniejszych partnerów. Wykonywanie niektórych zleceń powierzonych im przez klientów, np. regulowanie należności w innych miastach lub państwach,. wymagało utrzymywania stosunków z tamtejszymi bankami lub posiadania własnych oddziałów. Wobec tego, że było to opłacalne tylko przy zawieraniu większych transakcji, mała firma częstokroć nie miała tego rodzaju własnych kontaktów. Otrzymane zlecenie przekazywała więc do wykonania wielkiemu bankowi, z którym utrzymywała stałe stosunki. Wielki bank niejednokrotnie załatwiał także powierzone sobie sprawy za pośrednictwem swego niewielkiego korespondenta. Tworzyły się w ten sposób więzy współpracy między obydwoma przedsiębiorstwami. Oczywiście silniejszy ekonomicznie partner znajdował się w pozycji uprzywilejowanej. Współpraca przekształcała się w pewną zależność, mały bank wchodził w orbitę interesów tworzącej się grupy finansowej, korzystał z jej pomocy w przeprowadzaniu transakcji, stając się w zamian wykonawcą cudzej polityki kredytowej. Nieraz zależność ta doprowadzała do połączenia się dwóch instytucji (fuzji), w wyniku czego mały bank stawał się oddziałem większego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>