Kapital finansowy

Wielki kapitał przemysłowy, który dorósł już do monopolu i stopił się z kapitałem bankowym: powstał w ostatnich dziesiątkach lat XIX w. Na bazie koncentracji i centralizacji kapitału i produkcji utworzyły się monopole w przemyśle. Procesowi temu towarzyszyła koncentracja i centralizacja podaży i popytu kapitału pożyczkowego, co doprowadziło do powstania wielkich banków: miały one przewagę w walce konkurencyjnej nad bankami drobnymi i zdobyły pozycję monopolistyczną na rynku kapitału pieniężnego. „Banki ze skromnych pośredników wzrastają do roli wszechpotężnych monopolistów, rozporządzających prawie całym kapitałem pieniężnym”. Pośrednicząc w operacjach finansowych wielkich przedsiębiorstw poznają ich stan i mogą na nie wpływać oraz kontrolować je przez manipulowanie kredytem, zwiększanie i zmniejszanie jego rozmiarów bądź odmawianie go w odpowiednich momentach. Finansowanie wielkich przedsiębiorstw wiąże z kolei z ich losami losy banków. Wzajemna zależność zwiększa się przez długoterminowe lokaty kapitału bankowego w przemyśle i kapitału przemysłowego w bankach, obopólne wykupywanie kontrolnych pakietów akcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>