Kapitaly zagraniczne Bulgarii

W Bułgarii kapitały zagraniczne występowały w przemyśle włókienniczym, w górnictwie i bankowości. Istotne znaczenie miały zwłaszcza udziały w instytucjach finansowych, gdyż wokół banków tworzyły się koncerny finansowe, obejmujące przedsiębiorstwa z różnych działów gospodarki. Na przełomie stuleci w niektórych dziedzinach przemysłu, np. w przemyśle włókienniczym, a także w handlu zagranicznym, zaczęły powstawać pierwsze organizacje kartelowe. Badacze problemów kapitału monopolistycznego w Bułgarii po szczegółowej analizie obciążeń, które dla gospodarki tego kraju wynikały z napływu kapitałów zagranicznych, stwierdzają: „Obok tego obcy kapitał monopolistyczny odgrywał jednak w Bułgarii pewną dodatnią rolę. Nie tylko przyśpieszał procesy dojrzewania stosunków kapitalistycznych w Bułgarii, lecz i przenosił z potężnych państw imperialistycznych oraz zaszczepiał w kraju nowe formy i metody eksploatacji, charakterystyczne dla monopolistycznego stadium kapitalizmu. Z tego powodu obcy kapitał monopolistyczny przyspieszał przejście do monopolistycznego stadium kapitalizmu w Bułgarii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>