Koncentracja operacji bankowych

Proces koncentracji operacji bankowych pojawił się także w skali międzynarodowej. W ciągu XIX w. różny stopień rozwoju gospodarczego poszczególnych państw, różnice rozwoju imperium kolonialnego, i co się z tym wiąże, zróżnicowany zakres i rozmiary handlu z innymi państwami wpłynęły na rozmaite drogi rozwoju banków w poszczególnych krajach. Jak już wspominaliśmy, najbardziej rozwiniętą sieć instytucji kredytowych oraz ich oddziałów miała Wielka Brytania, która stała się ośrodkiem handlu światowego. Dzięki temu pozycja banków angielskich okazała się wyjątkowo korzystna, za ich pośrednictwem można było bowiem dokonywać rozliczeń z każdym regionem kuli ziemskiej. Nic dziwnego, że instytucje kredytowe innych krajów utrzymywały swoje rachunki w bankach londyńskich. Na kontynencie europejskim duże znaczenie miały także niektóre banki niemieckie, francuskie, belgijskie i holenderskie. Inne firmy stopniowo spychano do roli przedsiębiorstw o znaczeniu lokalnym, które w stosunkach międzynarodowych były klientami wielkich instytucji kredytowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>