Koncepcje

Koncepcje konserwatywne, neoliberalne nie są niczym nowym w historii burżuazyjnej ekonomii politycznej, a ich odrodzenie jest jedynie przejawem nowego etapu kryzysu tej ekonomii — tym razem kryzysu keynesizmu, tak jak wielki kryzys ekonomiczny lat trzydziestych ujawnił kryzys koncepcji opartych na zasadach klasycznej ekonomii burżuazyjnej. Ich ośrodkiem stały się USA, gdzie znalazły też one zastosowanie w praktyce polityki gospodarczej administracji republikańskiej Reagana. Istotę koncepcji konserwatywnych, zwanych też teoriami podaży w odróżnieniu od keynesowskich koncepcji określanych jako popytowe, można streścić następująco. Główną przyczyną wzrostu ekonomicznej nieefektywności, zmniejszenia stopnia rentowności stosowanych kapitałów, inflacji i bezrobocia jest rozwój działalności gospodarczej państwa, która krępuje swobodną inicjatywę przedsiębiorców, narusza działanie odwiecznych i naturalnych praw ekonomicznych gospodarki kapitalistycznej. Środkiem do likwidacji wszystkich negatywnych zjawisk w rozwoju gospodarczym ma być przywrócenie konkurencji między przedsiębiorstwami, zwiększenie rentowności kapitałów, ograniczanych przez politykę gospodarczą państwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>