Kredyty dla rolnikow

Kapitał na wsiach przenikał do rolnictwa poprzez kredyt hipoteczny przede wszystkim w krajach, w których rolnictwo nabrało charakteru towarowego. Zarazem na produkcję rolną wpływał wielki handel, bez którego pomocy rolnik nie mógł sprzedać swych towarów. Zależność producenta od wielkiego kapitału była jeszcze silniejsza przy uprawach roślin przemysłowych (np. tytoń, buraki cukrowe) lub hodowli owiec, gdyż odbiorcą produktów był tylko przemysł. Wielkie organizacje handlowe i banki finansujące handel zdobywały wpływ na losy produkcji rolnej w koloniach i krajach zacofanych. Kauczuk, bawełna i inne uprawy znajdowały nabywców w krajach uprzemysłowionych, rolnictwo nie mogło więc istnieć bez fachowego pośrednika. Poprzez handel kapitał finansowy czerpał zyski z rolnictwa. Stopniowo wytwarzała się swego rodzą iu symbioza wielkiego kapitału z prymitywnymi formami produkcji i stosunków społecznych w krajach zależnych. Utrzymywanie zacofania umożliwiało wyzysk taniej siły roboczej, a niekiedy nawet stosowanie pracy częściowo przymusowej. W rezultacie przenikanie kapitału finansowego do kolonii częstokroć utrwalało ich zacofanie. Zarysowane poprzednio zmiany w technice rolnej ograniczały się do bardziej rozwiniętych regionów świata.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>