Najwiekszy bankowy postep

Na kontynencie najwcześniej dokonał się postęp w systemie bankowym i kredytowym we Francji. Po rewolucji 1848 r. zaczęły powstawać banki, udzielające kredytu przedsiębiorstwom przemysłowym, towarzystwom budowy kolei oraz właścicielom nieruchomości ziemskich. Jedną z pierwszych instytucji bankowych tego typu było założone w 1852 r. przez braci Pereire towarzystwo kredytowe pod nazwa Credit Mobilier. Działalność towarzystwa koncentrowała się na finansowaniu różnych przedsiębiorstw, zwłaszcza budowy kolei. Spekulacje giełdowe doprowadziły do jego ruiny. Credit Mobilier położył jednak duże zasługi w finansowaniu budowy kolei w Austro-Węgrzech, Rosji, Hiszpanii, Włoszech, a przede wszystkim we Francji. Poza tym przełamał pogląd o biernej roli banków w stosunku do finansowania różnych przedsiębiorstw. Banki zaczęły teraz starać się aktywnie oddziaływać na rozwój gospodarki kraju. W tym samym czasie powstała w Paryżu poważna instytucja kredytu ziemskiego i hipotecznego Credit Foncier de France, założona z inicjatywy ekonomisty polskiego pochodzenia L. Wołowskiego. Udzielano tu pożyczek długoterminowych pod zastaw nieruchomości wiejskich i miejskich oraz gminom i związkom komunalnym. Inną rolę spełniał założony w 1849 r. bank pod nazwą Comptoir d’Escompte. Od lat sześćdziesiątych udzielał poważnej pomocy finansowej francuskiemu handlowi zagranicznemu w walce o rynki zbytu, zwłaszcza z kapitałem angielskim. Oddziały jego, znane pod nazwą French Bank, powstały w wielu krajach Dalekiego Wschodu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>