Obligacje

Rodzaj papieru wartościowego przynoszącego jego posiadaczowi z góry określony dochód: jest dokumentem stanowiącym dowód wierzytelności (w odróżnieniu od akcji, która stanowi formalnie dowód współwłasności), stwierdzającym treść uprawnień wierzyciela do otrzymania od pożyczkobiorcy w określonym trybie i terminie zwrotu pożyczki (wykup obligacji) oraz określonego dochodu (np. premie, odsetki) i korzystania z ewentualnych przywilejów. Obligacje stosowane są przy pożyczkach zaciąganych przez państwo, a w państwach kapitalistycznych — również przez inne osoby prawne, jak organizacje samorządowe, towarzystwa akcyjne, duże przedsiębiorstwa. W kapitalizmie obligacje rozprowadzane są na giełdzie pieniężnej lub w drodze subskrypcji pożyczki: są jedną z form kapitału fikcyjnego oraz przedmiotem spekulacji. W ustroju socjalistycznym obligacje są wypuszczane przez państwo celem ulokowania państwowej pożyczki wśród obywateli. Obligacje przynoszą ich posiadaczowi dochód w postaci płatnego okresowo oprocentowania lub w postaci premii na niektóre wylosowane obligacje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>