Organizacja rynku rolnego

Prawidłowa organizacja socjalistycznego rynku rolnego polega na ustanowieniu takich stosunków, które spełniają następujące cele: – gwarantują państwu zgromadzenie masy towarowej niezbędnej do wyżywienia ludności nierolniczej i zaspokojenia potrzeb surowcowych przemysłu spożywczego – zapewniają wykonanie tego zadania za pomocą ustanowionych i regulowanych przez państwo cen, które są zgodne z polityką w zakresie podziału dochodu narodowego i ugruntowania równowagi rynkowej – stanowią dla producentów rolnych bodziec do zwiększania produkcji i podaży rynkowej wszystkich artykułów rolnych, zgodnie z potrzebami społecznymi, które znajdują wyraz w planach państwowych. System rynkowy w gospodarce socjalistycznej (przy zachowaniu wielkiego sektora gospodarki chłopskiej) opiera się na następujących elementach: – państwowym monopolu skupu podstawowych produktów rolnych, – planowym oddziaływaniu państwa na ceny artykułów rolniczych i bezpośrednim kształtowaniu wszystkich cen środków produkcji i konsumpcji sprzedawanych rolnikom przez uspołeczniony aparat handlowy, – utrzymaniu sprzedaży części produkcji na tzw. wolnym rynku wiejskim.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>