Podaz produktow rolnych

Do określenia stopnia zaspokajania przez rolnictwo potrzeb ogólnospołecznych służy kategoria towarowości produkcji rolnej. Towarowość produkcji rolnej jest wskaźnikiem wyrażającym stosunek towarowej produkcji rolnictwa (tj. rozmiarów produkcji sprzedanej) do jego produkcji globalnej. Towarowa produkcja rolnictwa musi rosnąć szybciej niż zatrudnienie poza rolnictwem, gdyż stanowi ona podstawę stałego wzrostu spożycia. Rozwój przemysłu może jednocześnie tworzyć przesłanki niezbędne do wzrostu produkcji towarowej rolnictwa. Dostarczając środki dla technicznej rekonstrukcji rolnictwa (nawozy mineralne, maszyny itp.), może on w decydujący sposób wpłynąć na wzrost plonów oraz wydajność pracy w rolnictwie. W wyniku tego mniejsza liczba zatrudnionych w rolnictwie może produkować znacznie więcej niż dawniej, lepiej się odżywiać i jednocześnie produkować więcej artykułów przeznaczonych na sprzedaż. Mimo że ogólna definicja towarowości jest stosunkowo prosta, problem jej mierzenia jest dość skomplikowany — zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego. Wynika to z pewnej niejednoznaczności pojęć produkcja towarowa i produkcja globalna. W gospodarstwie rolnym odróżnia się produkcję towarową brutto i netto. Pierwsza obejmuje produkcję przekazywaną przez gospodarza na zewnątrz, druga – tę samą produkcję, lecz pomniejszoną o zakupy produktów pochodzenia rolniczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>