Podgrupy wspolczynnikow

W grupie współczynników technicznych produkcji ( wyróżniamy cztery podstawowe podgrupy, a mianowicie współczynniki pracochłonności produkcji, majątkochłonności produkcji, materiałochłonności produkcji i ziemiochłonności produkcji. Ich suma (odpowiednio obliczona) daje współczynnik pełnej nakładochłonności produkcji. Współczynniki techniczne pokazują, ile nakładów lub zasobów danego czynnika (dni pracy, ha ziemi, kg nawozów, liczby maszyn, m2 powierzchni budynków itd.) należy zastosować w procesie produkcji, żeby uzyskać jednostkę produktu rolnego (1000 jedn. zbożowych, 100 tyś. zł produkcji końcowej itp.). Dlatego właśnie bywają one określane mianem współczynników zapotrzebowania na czynniki produkcji lub normami technicznymi. Relacje przyrostu zasobów lub nakładów czynników produkcji do przyrostu produkcji odgrywają bardzo ważną rolę nie tylko jako wyznacznik zmian w technice wytwórczej, ale także jako miernik wzrostu zapotrzebowania rolnictwa na czynniki produkcji. Przy tym szczególne znaczenie ma relacja między przyrostem zasobu środków technicznych produkcji (Czyli inwestycjami) a przyrostem produkcji. Relacja ta nazywa się współczynnikiem kapitałochłonności produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>