Podzial dochodow

Gospodarka chłopska wykazuje wiele podobieństw w zakresie tworzenia i podziału dochodów z cała gospodarką narodowa. Jest tak dlatego, że gospodarstwo chłopskie jest mim-społeczeństwem, wobec czego w mikroskali występują tu te wszystkie prawidłowości, które rządzą rozwojem całego społeczeństwa. Są jednak różnice pomiędzy tym co faktycznie jest dochodem, a tym co za dochód uznaje indywidualny rolnik. Maksymalizacja dochodu, jako cel działalności indywidualnego gospodarstwa chłopskiego, wynika z jego istoty, z jego dwoistego charakteru. Chłop jest człowiekiem pracy i zarazem właścicielem środków produkcji. Sam pracuje w swoim gospodarstwie i sam sobie wypłaca wynagrodzenie za pracę. Jako drobny wytwórca nie sprzedaje swej siły roboczej, lecz produkty swej pracy. Nie otrzymuje przeto płacy, która jest przekształconą forma wartości siły roboczej, lecz sprzedaje swoje towary na rynku. uzyskując pewien przychód pieniężny. Jego wysokość zależy od rozmiarów produkcji towarowej, od poziomu cen realizacji produktów rolnych. Od wielkości uzyskanego przychodu pieniężnego zależy poziom życiowy rodziny chłopskiej oraz możliwość zwiększenia produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>