Popyt na produkty rolnictwa

Popyt na żywność i surowce rolne jest podstawową siłą motoryczną produkcji rolniczej zaspokojenie popytu jest przecież celem rolnictwa. Wiele faktów wskazuje na to, że produkcja rolnicza i podaż oddziałują na charakter popytu. W określonym stopniu popyt dostosowuje się do podaży wynikającej z profilu produkcji rolniczej. W historycznym procesie wzajemnego dostosowywania się spożycia i produkcji rolniczej wykształcają się pewne specyficzne upodobania żywnościowe w różnych regionach geograficznych. Są one zarówno wyrazem dostosowania się rolnictwa do lokalnych warunków przyrodniczych, jak też dostosowania się spożycia do struktury produkcji rolniczej. W historycznym procesie wzajemnego dostosowywania się spożycia i produkcji rolniczej, wykształcają się specyficzne dla różnych regionów geograficznych upodobania żywnościowe, będące zarówno wyrazem dostosowania się rolnictwa do lokalnych warunków przyrodniczych, jak też wyrazem dostosowania się spożycia do lokalnej struktury produkcji rolniczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>