Powiekszenie zasobow wytworczych

Warunkiem utrzymania ciągłości procesu gospodarczego jest odnawianie zasobów czynników produkcji zużywanych w procesie produkcji, warunkiem zaś przyspieszenia tego procesu jest ich powiększanie, tj. reprodukcja rozszerzona czynników wytwórczych. Reprodukcja środków trwałych dokonuje się w toku działalności inwestycyjnej i remontowo-konserwacyjnej. Polega ona na wprowadzaniu do procesu produkcji nowych obiektów majątkowych, bądź przywracaniu sprawności obiektów czynnych już w tym procesie. Reprodukcja środków obrotowych produkcji dokonuje się w toku bieżącej działalności zaopatrzeniowej i polega na wprowadzaniu do procesu produkcji — na miejsce zużytych materiałów i usług — określonej ilości .nowych środków. Odtwarzanie siły roboczej dokonuje się przez konsumpcję niezbędnych środków utrzymania, zwłaszcza przez spożycie dóbr materialnych, kształcenie i ochronę zdrowia. Jeśli chodzi o zasoby ziemi, to odnowie podlegają nie tylko właściwości fizyczne tego czynnika, lecz także warunki ekonomiczne jego eksploatacji. Wyraża się to w konieczności wygospodarowania określonej sumy środków na pokrycie świadczeń związanych z użytkowaniem ziemi (podatki, spłaty rodzinne i czynsze dzierżawne). Odnowa substancji fizycznej ziemi następuje natomiast w wyniku takich działań, jak regulacja stosunków wodnych, ochrona środowiska, zabiegi przeciwerozyjne, rekultywacja gruntów itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>