Rachunek efektywnosci

Najczęściej stosowaną miarą efektywności inwestycji jest wskaźnik obrazujący stosunek wielkości efektu do poniesionego nakładu. Konstrukcja logiczna tego miernika nie budzi wątpliwości, natomiast powstają one wtedy, gdy przystępujemy do obliczeń i decyzji praktycznych. Zanim omówimy najczęściej stosowane wskaźniki oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w mikro- i makroskali, warto poczynić kilka uwag o przyczynach, które skłaniają do wydzielania rachunku efektywności inwestycji z ogólnego rachunku efektywności nakładów w rolnictwie. Trwałe środki produkcji w gospodarstwie rolnym biorą udział w wielu cyklach produkcyjnych, w toku produkcji nie zmieniają swej postaci naturalnej i zużywają się stopniowo, przenosząc na nowo wytworzony produkt tylko te część swojej wartości, która jest równa wartości ich zużycia. Dobra te odtwarzane są w postaci naturalnej nie po każdym cyklu produkcyjnym, lecz po całkowitym zużyciu produkcyjnym lub ekonomicznym. W tej sytuacji bieżące nakłady związane z użytkowaniem w rolnictwie środków trwałych muszą być 20—30-krotnie wyższe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>