Regulowanie rynku rolnego

Rynek i panujące na nim stosunki towarowo-pieniężne mają zasadnicze znaczenie dla kształtowania ekonomiki produkcji rolniczej i sytuacji ekonomicznej ludności rolniczej. Gospodarka współczesna nie jest nastawiona na produkcję i gospodarkę naturalną, jedynie na zaspokojenie własnych potrzeb gospodarstwa i rodziny. Potrzeby materialne społeczeństwa i poszczególnych jednostek mogą być zaspokojone tylko za pośrednictwem rynku i przez wymianę towarowo-pieniężną. Wymiana rynkowa ma decydujący wpływ na kształtowanie się przychodów i wydatków pieniężnych gospodarstw określających ich dochód ogólny (dochodowość), a co za tym idzie — poziom życia i sytuację gospodarczą. Wprawdzie w przeciwieństwie do pracowników najemnych, sytuacja rodzin chłopskich kształtuje się częściowo z pominięciem rynku (w takim stopniu, w jakim rodzina rolnicza może zaspokoić swoje potrzeby konsumpcyjne i produkcyjne z produkcji własnego gospodarstwa), ma to jednak ograniczone znaczenie. Bez nabycia odpowiedniej ilości dóbr konsumpcyjnych i środków produkcji pochodzących spoza rolnictwa żadna rodzina i gospodarstwo rolne nie mogą się rozwijać. Powiązanie z rynkiem jest więc w mniejszym lub większym stopniu warunkiem funkcjonowania każdego współczesnego gospodarstwa rolnego. Dlatego właśnie stosunki panujące na rynku odgrywają zasadniczą rolę w ekonomice tych gospodarstw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>