Rozwoj rolnictwa

Pojęcie sterowania weszło do teorii i praktyki ekonomicznej w latach czterdziestych wraz z pojawieniem się nowej dyscypliny nauki, jaką jest cybernetyka . Mimo znacznego upływu czasu pojęcie sterowania nadal nie jest jednoznacznie interpretowane — nawet w cybernetyce. Najpowszechniej przez sterowanie rozumie się wywieranie wpływu na określone zjawiska . Pojecie sterowania rozumiane jest w ekonomii dwojako. W węższym jego ujęciu oznacza ono kierowanie pośrednie (zwane inaczej parametrycznym), zaś w ujęciu szerszym pojęcie sterowania obejmuje wszelkie oddziaływania na pewien obiekt (proces, zjawisko, zespół ludzi itd.) a nawet oddziaływanie nie zamierzone ze strony podmiotu uznanego za sterujący. Tak rozumiane pojecie sterowania obejmuje zarówno programowanie i planowanie, organizację, regulowanie, jak również wszelkie inne formy zarządzania i kierowania. W tym ujęciu pojęcie sterowania jest w istocie zbieżne z pojęciem kierowania, przez które rozumie się działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania danego obiektu zgodnie z celem przyjętym przez kierującego . Wynika z tego, że w sytuacji, w której można by mówić o sterowaniu, muszą występować co najmniej dwaj uczestnicy: jeden podlegający sterowaniu, zwany najczęściej obiektem lub w — terminologii cybernetycznej — układem sterowanym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>