Sila produkcyjna ziemi

Podstawą teorii intensyfikacji produkcji rolnej musi więc być także analiza wpływu warunków przyrodniczych na gospodarkę rolną. Gleba i klimat łącznie tworzą siłę produkcyjną ziemi, która stanowi istotę jej właściwości, mającą duże znaczenie w procesie kombinacji czynników produkcji w wytwarzaniu produktów rolnych. Jakość gleb wraz z klimatem tworzą naturalną podstawę zdolności produkcyjnych gleb, czyli ich żyzność. Zdolność do plonowania zależy prócz tego od stosowanej technologii produkcji. Przyrodnicze podstawy zdolności do plonowania, tzn. potencjał produkcyjny (gleba i jej jakość, klimat), są w zasadzie stałym elementem charakteryzującym zdolność do plonowania. Technologia zaś jest jej elementem zmiennym i powoduje, że także,zdolność do plonowania jest zmienna wraz ze zmianą technologii rolniczej. Zdolność do plonowania decyduje jednocześnie o ekonomicznej efektywności nakładów poczynionych w glebie, tzn. ekonomicznej efektywności procesu intensyfikacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>