Spoldzielnia rolnicza

W dziedzinie tworzenia i podziału dochodów istnieje wiele podobieństw w indywidualnym gospodarstwie chłopskim i w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Spółdzielnia jest w pewnym sensie kontynuacją gospodarstwa chłopskiego i choć jest dzisiaj czymś więcej niż sumą zrzeszonych warsztatów indywidualnych, jednak pozostaje w iniej wiele elementów właściwych gospodarce chłopskiej. Podobnie jak gospodarstwo chłopskie, spółdzielnia dąży przede wszystkim do maksymalizacji dochodu, który stanowi podstawę bytu rodzin spółdzielców i warunek rozszerzonej reprodukcji spółdzielni jako jednostki gospodarczej. W spółdzielni, podobnie jak w gospodarstwie chłopskim, opłata pracy mię ma charakteru zewnętrznego, a ostateczny jej poziom zależy od wytworzonego dochodu oraz jego podziału. Spółdzielnia produkcyjna jest zarówno zrzeszeniem ludzi, jak i przedsiębiorstwem. Te dwa elementy charakteryzują przechodzenie od indywidualnego gospodarstwa chłopskiego do nowoczesnego przedsiębiorstwa socjalistycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>