Sposoby intensyfikacji

Z ogólnej definicji intensywności wynika, że sposoby intensyfikacji mogą być różne. Każde bowiem zwiększenie nakładów pracy żywej, jak i uprzedmiotowionej na jednostkę powierzchni oznacza wzrost intensywności. Czynniki intensyfikacji mogą być różnorodne. Duże znaczenie ma to, że nakłady pracy żywej i uprzedmiotowionej na l ha mogą rosnąć zarówno przez zwiększenie pracy uprzedmiotowionej na l ha, tzn. przez zwiększenie udziału produktów przemysłowych w procesie produkcji rolnej (nieraz nawet przy zmniejszeniu .nakładów pracy żywej na l ha), jak też przez zwiększone zużycie pracy żywej w „czystej” formie, bez istotnego zwiększenia nakładów pracy uprzedmiotowionej. Intensywne jest więc rolnictwo chińskie (duża ilość pracy żywej na l ha), a także holenderskie (olbrzymia masa środków technicznych na l ha). Rozumie się jednakże, iż stopnie intensywności są w obu wypadkach różne, tak samo jej charakter. Zróżnicowanie form i rodzajów intensyfikacji zależy od struktury nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej, która się na nią składa. Intensywność produkcji rolniczej jest miarą natężenia stosowania łącznie dwóch czynników produkcji — pracy i kapitału w stosunku do trzeciego czynnika, t j. ziemi. Tak więc intensywność wyraża stopień wykorzystania ziemi w procesie produkcji za pomocą pozostałych czynników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>