Sprzecznosc w realizacji celow

Zjawisko sprzeczności w realizacji różnych celów gospodarczych jest w ekonomice znane. Dotychczas mniej uwagi zwracano na problem sprzeczności celów różnej natury, na przykład: celów ekonomicznych, produkcyjnych i ustrojowych. Synchronizacja, tj. eliminowanie sprzeczności celów, jest jednym z trudniejszych problemów zarówno w trakcie ich formułowania (problem teoretyczny), jak i ich osiągania (problem praktyczny). W rolnictwie synchronizacja celów jest problemem bardzo złożonym, między innymi ze względu na kilkumilionową zbiorowość jednostek produkcyjnych, znaczne rozczłonkowanie struktury organizacyjnej jednostek zarządzających (tzn. układu sterującego), wyjątkowo złożony splot uwarunkowań między poszczególnymi celami, występowanie różnych form własności przy dużym jeszcze udziale własności prywatnej itd. Na marginesie zauważyć należy, iż uspołecznienie rolnictwa nie zapewnia automatycznie tożsamości celów społecznych z celami poszczególnych uspołecznionych przedsiębiorstw rolnych. Błędne byłoby stanowisko, iż w tym przypadku sprzeczności między celami nie ma. Przyjęcie takiego założenia nie sprzyjałoby efektywnemu sterowaniu. Dominacja własności socjalistycznej (społecznej) ułatwia stosowanie wielu sposobów doprowadzania do zbieżności lub do zgodności celów jednostek gospodarczych z celami formułowanymi dla nich przez ich społeczno-gospodarcze otoczenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>