Stosunki suplementarne

Stosunki suplementarne wyrażają się w procesie dopełniania jednych gałęzi innymi gałęziami. Dlatego mówiąc o stosunkach suplementarnych między gałęziami najczęściej ma się na myśli gałęzie związane -ze sobą użytkowaniem ściśle określonego rodzaju czynnika produkcji (np. tego samego budynku lub tej samej działki ziemi), jednakże w sposób -wykluczający możliwość ich wzajemnej rywalizacji. W znaczeniu bardziej ogólnym za gałęzie powiązane w sposób suplementarny można byłoby uważać wszystkie gałęzie spełniające warunki równania. Zgodnie :zaś z tym, przez pojęcie związków suplementarnych należałoby rozumieć także zjawiska świadczące o braku bezpośredniej zależności między gałęziami. Obserwuje się je najczęściej wtedy, gdy odnośne gałęzie użytkują całkowicie odrębne rodzaje czynników produkcji. W czystej postaci związki suplementarne występują dość rzadko. Najczęściej gałęzie dopełniające się w jednych dziedzinach wykazują mniej lub bardziej ostrą konkurencję w innych. Jeśli nawet jakaś gałąź dobiera się na użytkowaniu nadwyżek zdolności wytwórczych, to jednak rzadko zdarza się, żeby nadwyżki te miały charakter kompleksowy, tzn. ujawniły się we wszystkich rodzajach nakładów niezbędnych do organizacji danego rodzaju produkcji. Najczęściej bywają to tylko nadwyżki niektórych czynników produkcji, np. pracy żywej lub trwałych środków produkcji. Dlatego wykorzystanie tych nadwyżek w jakiejś gałęzi będzie wymagać przesunięcia do niej brakujących elementów z innych gałęzi, co już oczywiście oznacza konkurencję.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>