Teoria podzialu

Kwestią zasadniczą teorii podziału w odniesieniu do gospodarki chłopskiej jest odpowiedź na pytanie: Czy dochód ten składa się z samodzielnie istniejących, wyodrębnionych części, które uznane być mogą za oplata pracy żywej, czynnych w gospodarstwie środków trwałych i ziemi, czy też jest czymś jednolitym i niepodzielnymi Kwestia ta od dawna jest przedmiotem pewnego sporu. Źródłem tego sporu jest trudność empirycznego wyodrębnienia poszczególnych kategorii dochodu w gospodarstwie chłopskim. Biorąc pod uwagę rachunek, jaki jest w stanie przeprowadzić rolnik, oraz realne procesy ekonomiczne zachodzące w gospodarstwie chłopskim, bardzo trudno wydzielić te części dochodu, które stanowią wynagrodzenie za pracę żywą, ziemię (renta gruntowa), czy też za zużyty majątek trwały. Dlatego na ogół uznaje się, że dochód chłopski występuje jako suma wynagrodzenia za pracę (v) oraz wartości będącej odpowiednikiem produktu dodatkowego powstającego w gospodarstwie chłopskim (m). W tym przypadku v + m reprezentuje produkt czysty gospodarstwa lub też wartość nowo wytworzoną. Istotnie w gospodarstwie chłopskim nie ma takiego mechanizmu, który ex ante ustalałby wysokość opłaty pracy odpowiadającej płacy roboczej w innych sektorach i gałęziach gospodarki narodowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>