Tryb przekazywania celow

Cele mogą być im przekazywane wprost (bezpośrednio) — jako zadania lub pośrednio — poprzez pewne parametry (tj. przez uruchomienie odpowiadających im instrumentów sterowania). Niektóre z celów są trudne do jednoznacznego sformułowania wprost, muszą one być formułowane pośrednio, przez cele cząstkowe. Na przykład, cel społeczny, jakim jest przebudowa techniczna i społeczna naszego rolnictwa, trudno byłoby sformułować wprost, chociażby ze względu na brak jednoznacznych kryteriów jego oceny. Natomiast można cel ten „rozpisać” na cele cząstkowe, odnoszące się do pewnych wycinków sfery obejmowanej przez cel zasadniczy. Nasze doświadczenia wskazują, że najbardziej skuteczne i efektywne narzędzie przekazywania celów zewnętrznych (zadań) jednostkom gospodarczym stanowią instrumenty ekonomiczne. Nie przeczy to temu, iż w pewnych sytuacjach i strefach działalności gospodarczej trzeba wykorzystywać również instrumenty nakazowe (np. przestrzenne zagospodarowanie wsi, walka z chorobami i szkodnikami, ochrona gruntów rolnych i w ogóle środowiska naturalnego, kreowanie postępu rolniczego, ochrona jakości produktów rolnych, rozwój regionów zapóźnionych itd.). Instrumenty ekonomiczne powinny odgrywać pierwszoplanową rolę we wszystkich sektorach rolnictwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>