Uklad transformacji

Układ transformacji. Jest to zbiór rozmaitych procesów biologicznych zachodzących w organizmach roślin i zwierząt. Swoistość tych procesów jest podstawą wyodrębniania w rolnictwie działów i gałęzi produkcji. Postęp w poznawaniu, i wykorzystywaniu praw rządzących rozwojem roślin i zwierząt stanowi jedno z podstawowych źródeł doskonalenia techniki działania w rolnictwie oraz wzrostu produkcji rolnej. Badaniem właściwości procesów biologicznych i sposobami ich wykorzystania zajmują się nauki przyrodniczo-rolnicze. W ekonomice rolnictwa procesom tym poświęca się również sporo uwagi, gdyż ich znajomość wykorzystuje się przy opisie prawidłowości techniczno-ekonomicznych zachodzących w gospodarce rolnej. Układ dystrybucji. Stanowi zbiór jednostek organizacyjnych tworzących popyt na produkty rolne i uczestniczących w zaspokajaniu tego popytu. Popyt finalny (ostateczny) na produkty rolne tworzą gospodarstwa domowe oraz eksport rolno-spożywczy. W zaspokajaniu tego popytu — jeśli nie liczyć rolnictwa — uczestniczą przede wszystkim przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego, a także innych gałęzi przemysłu i handlu, oraz przedsiębiorstwa zagraniczne. Odpowiednio zorganizowany system powiązań między uczestnikami dystrybucji produktów rolnych określa się mianem rynku produktów rolnych. Za pośrednictwem rynku pokrywane jest zapotrzebowanie ludności nierolniczej na produkty rolne. Natomiast poza rynkiem, przez tzw. samozaopatrzenie, zaspokajana jest istotna część zapotrzebowania ma produkty żywnościowe ludności rolniczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>