Zasady wyboru

Podstawowym, działem produkcji gospodarstwa rolnego jest produkcja roślinna, gdyż tu odbywa się, w wyniku procesu fotosyntezy, przetwarzanie energii słonecznej na energię zawartą w masie organicznej roślin. Produkty roślinne tylko w ograniczonym stopniu nadają się do bezpośredniej konsumpcji, natomiast duża ich część może być zużytkowana dopiero po przetworzeniu. Ograniczona przydatność konsumpcyjna produktów roślinnych stwarza konieczność ich przetworzenia w produkcji zwierzęcej (spasania). Wielkość zasobów paszowych oraz ich struktura i jakość wyznaczane przez produkcję roślinną określają rozmiary i kierunki produkcji zwierzęcej. Między wielkością i strukturą zasobów paszowych a poziomem produkcji roślinnej istnieje zależność bezpośrednia. Produkcja zwierzęca polega na przetwarzaniu surowców dostarczonych przez produkcję roślinną. W miarę wzrostu zamożności społeczeństwa maleje na ogół udział produktów roślinnych przeznaczonych bezpośrednio na cele spożywcze (z wyjątkiem warzyw i owoców), wzrasta zaś udział produktów roślinnych przeznaczonych na pasze lub do przetwórstwa przemysłowego. Z około 300 tyś. gatunków roślin istniejących w świecie, uprawia się około 1500, ale tylko kilkadziesiąt ma większe znaczenie produkcyjne. Wśród nich decydującą rolę odgrywają rośliny zbożowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>