Zuzycie srodkow

Prawidłowe określenie okresu zużycia środków trwałych oraz wielkości odpisów amortyzacyjnych ma zasadnicze znaczenie dla podejmowania ekonomicznie uzasadnionych decyzji co do tworzenia, remontowania i zastępowania starych urządzeń nowymi. We współczesnej gospodarce kapitalistycznej, dla pobudzenia działalności inwestycyjnej przedsiębiorców, niektóre rządy wprowadziły w latach II wojny światowej i po Jej zakończeniu w różnych wariantach metodę tzw. a. przyspieszonej: polega ona, najogólniej biorąc, na skróceniu okresów dokonywania odpisów w porównaniu do okresów użytkowania przyjmowanych tradycyjnie. Przedsiębiorstwo kapitalistyczne ma możność nagromadzenia poważnych funduszów amortyzacyjnych w krótkim czasie, grozi mu mniejsze niebezpieczeństwo strat z tytułu zużycia ekonomicznego środków trwałych, ma ono większą siłę konkurencyjną. W istocie rzeczy a. przyspieszona jest metodą ukrywania części zysków przedsiębiorcy kapitalistycznego dla celów samofinansowania inwestycji nowych. Nagromadzone w trybie a. przyspieszonej fundusze przekraczają bowiem co najmniej dwukrotnie potrzeby w zakresie odtworzenia zużytego kapitału trwałego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>