Systemy emerytalne na świecie – emerytura

Najbardziej popularny system emerytalny na świecie to niestety system emerytalny oparty na tak zwanej solidarności pokoleń , a więc działąjący w ten sposób , że osoby które aktualnie pracują , a więc w przypadku Polski podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu oraz zdrototnemu utrzymują ze swoich składek pokolenie swoich rodziców oraz dziadków czyli pokolenie które aktualnie pobiera świadczenia. W idealnym świecie system emerytalny wyglądał by mniej więcej , tak , że z pieniędzy które zarabiamy aktualnie odkładamy sobie na emeryturę w różnoraki sposób , na przykład odkładając pieniądze na konto bankowe (ale na takie konto w którym poziom rezerw obowiązkowych jest na jak najwyższym poziomie – po to aby uniknąć bankructwa banku) , część pieniędzy możemy zainwestować w akcje , a część po prostu w nieruchomości. Jednak sposób w jaki skonstruowany jest nasz świat praktycznie uniemożliwia skuteczne skonstruowanie systemu emerytalnego w powyższy sposób , gdyż patrząc nawet na historię najnowszą , nasze okresy składkowe przerywane były by bankructwami banków , wieloma okresami nieskładkowymi spowodowanymi przez wojny oraz rewolucje. Rządy aby zapobiec buntom społecznym wywołanym właśnie takimi losowymi zdarzeniami , doszły do wniosku , że najlepszym systemem emerytalnym na jaki możemy sobie pozwolić będzie właśnie system emerytalny polegający na solidarności pokoleń. Co prawda wojny w Europie nie było już dawno , jednak w przypadku poprzednich pokoleń , gdzie pieniądze były namiętnie inwestowane w przemysł ciężki , zbrojeniowy oraz górnictwo sprawiły , że inny system praktycznie nie ma racji bytu. W tamtej epoce uważano , że te inwestycje doprowadzą do rozwoju gospodarczego na takim poziomie , że państwo będzie mogło wypłacać wysokie emerytury bez jakichkolwiek składek. Jak pokazała historia system emerytalny oparty na solidarności pokoleń po prostu nie wypalił , a to głównie z tego powodu ,że nikt nie jest do końca w stanie przewidzieć wpływu czynników demograficznych na system emerytalny , a gdy już wiadomo , że będzie on bardzo negatywny tworzy to ogromny problem dla budżetu państwa , który aby ratować system emerytalny musi rok rocznie wpłacać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogromne sumy pieniędzy. Bardzo ciekawym systemem emerytalnym jest system mieszany , który obowiązuje na przykład w Kanadzie , i bez względu na sytuację demograficzną Kanady system taki będzie działał bardzo sprawnie.

emerytura

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>