Gatt

Wielostronny układ międzypaństwowy w sprawie taryf celnych i handlu zawarty w 1947 w Genewie i rozwinięty na konferencjach w Annecy, w Torquay oraz podczas dorocznych posiedzeń uczestników. W pierwszej części układu uczestnicy przyznają sobie wzajemnie „bezwarunkową i nieograniczoną” klauzulę największego uprzywilejowania: funkcjonuje ona w ten sposób, że poszczególne pary państw przyznają sobie w drodze dwustronnych negocjacji określone udogodnienia gospodarcze: udogodnienia te rozciągają się jednak w zasadzie na pozostałych uczestników. Część druga obejmuje zasadę niedyskryminacji, zakaz stosowania we wzajemnych stosunkach ograniczeń ilościowych w handlu (z pewnymi wyjątkami), określa zasady „klauzuli narodowej”, formalności celnych itp. Część trzecia zawiera postanowienie proceduralne. Polska przystąpiła do Gatta w 1960 jako „członek stowarzyszony”. Łączny import i eksport krajów należących do Gatt stanowi ok. 80% światowych obrotów międzynarodowych. Cechą charakterystyczną Gatta jest to, że posiada on stałe organa robocze działające między sesjami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>