Pasze

Z dostarczonych w paszy składników pokarmowych odzyskuje się w produktach zwierzęcych zależnie od okresu użytkowania i wydajności: przy użytkowaniu mlecznym bydła — 20—30% energii cieplnej i 25—30% białka, przy opasie bydła — 8—12% energii cieplnej i 21—29% białka przy tuczu trzody 25—30% energii cieplnej i 25—35% białka przy użytkowaniu nieśnym kur 10—18% energii cieplnej. Oznacza to, że w procesie przekształcania produktów roślinnych na produkty zwierzęce występują określone straty.1. Stanowią one konieczny koszt przekształcenia produktów roślinnych na produkty zwierzęce o wyższej wartości konsumpcyjnej i dietetyczno-odżywczej...

dalej