emerytura tagged posts

Systemy emerytalne na świecie – emerytura

Najbardziej popularny system emerytalny na świecie to niestety system emerytalny oparty na tak zwanej solidarności pokoleń , a więc działąjący w ten sposób , że osoby które aktualnie pracują , a więc w przypadku Polski podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu oraz zdrototnemu utrzymują ze swoich składek pokolenie swoich rodziców oraz dziadków czyli pokolenie które aktualnie pobiera świadczenia...

dalej