Waluta zlota

System walutowy, w którym podstawowe funkcje pieniądza spełnia złoto. Swój „tron pieniężny” zawdzięcza złoto temu, ze będąc jednym z towarów charakteryzuje się równocześnie niezmiennością właściwości fizycznych, jednorodnością, łatwością przenoszenia i przechowywania, podziemością bez utraty wartości, dużą wartością małych ilości wagowych oraz stosunkowo dużą stabilnością wartości. Właściwości tego kruszcu odpowiadają społecznym funkcjom, jakie ma do spełnienia ogólny ekwiwalent. Złoto nadaje się lepiej Od innych towarów do pełnienia roli pieniądza, historia wykazuje jednak, ze nie jest ono wcale idealnym materiałem pieniężnym, łatwo się bowiem ściera (w Anglii w XIX w. szacowano zużywanie się monet złotych przez starcie na kilka ton rocznie), nie da się dzielić na części o bardzo małej wartości potrzebne w praktyce wymiany, jest bardzo kosztowne, rozmiary jego produkcji — zależne przede wszystkim od warunków naturalnych — trudno przystosować do większego wzrostu zapotrzebowania na pieniądz ze strony wymiany towarowej, przy powszechnej potrzebie pieniądza podział światowych zasobów złota jest. wybitnie nierównomierny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>