Zmniejszanie produkcyjne

W gospodarstwach chłopskich istnieją duże możliwości zmniejszenia produkcyjnego zużycia artykułów rolniczych. Główną formą tego zużycia jest spasanie, które w dużym stopniu pochłania produkty rolnicze o walorach konsumpcyjnych (zboże, mleko, ziemniaki). Do zwiększenia podaży tych produktów może się przyczynić substytucja (zastąpienie) tych pasz odpowiednimi środkami pochodzenia przemysłowego. Podstawowe znaczenie ma w tym zakresie zastąpienie żywej siły pociągowej siłą mechaniczną. Dzięki temu zwolniłyby się na potrzeby konsumpcyjne duże ilości zbóż spasanych końmi, a powierzchnia paszowa zajęta na produkcję pasz zielonych dla koni mogłaby być przeznaczona dla innych gatunków zwierząt gospodarskich. W rolnictwie polskim, występuje ogólna tendencja wzrostu towarowości, co wiąże się z wpływem czynników decydujących o szybszym wzroście podaży rynkowej niż produkcji globalnej. Oczywiście, głównym czynnikiem wzrostu produkcji towarowej jest dynamika produkcji rolniczej. Względny spadek udziału zużycia wewnętrznego produktów rolniczych (na co m.in. wskazuje różnica w tempie wzrostu produkcji globalnej i produkcji towarowej) wiąże się ze wzrostem absolutnym rozmiarów tego zużycia, choć wzrost ten jest wolniejszy od wzrostu podaży rynkowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>