Monthly Archives Lipiec 2015

Gospodarka skarbowa

Gospodarka skarbowa nie może być rozpatrywana tylko z punktu widzenia ściągania przez rząd pewnej części dochodów społeczeństwa, W wielu bowiem państwach, a szczególnie dotyczyło to krajów później wkraczających na tory gospodarki kapitalistycznej, rządy ze zgromadzonych w budżecie środków finansowych podejmowały rozległe inwestycje. Wobec słabości kapitału prywatnego, inwestycje te odgrywały zasadniczą rolę nie tylko w bezpośredniej rozbudowie infrastruktury (budowa dróg, kolei, łączności itp.), ale także wpływały na nakręcanie koniunktury gospodarczej. Inwestycje finansowane z budżetu stwarzały bowiem zapotrzebowanie na wiele wyrobów przemysłowych, co zachęcało prywatnych wytwórców do podejmowania ich produkcji...

dalej

Ubezpieczenia spoleczne

Konwencjonalna nazwa używana na oznaczenie swoistych urządzeń publicznych, których celem jest materialne zabezpieczenie pracowników i ich rodzin, ewentualnie także innych grup ludności, na wypadek wystąpienia zdarzeń powodujących utratę zarobku lub zwiększone obciążenie budżetu rodziny pracowniczej. Zdarzenia takie zwane są ryzykami, gdyż ich wystąpienia, jakkolwiek prawdopodobne, nie można przewidzieć co do czasu, częstotliwości i rozmiaru. Na podstawie prawa wielkich liczb można jednak dość dokładnie obliczyć wielkość ryzyka dla pewnej zbiorowości ludzi w określonym czasie i ustalić wielkość niezbędnego funduszu ubezpieczeniowego na pokrycie strat lub zwiększonych obciążeń związanych z ryzykiem. Ubezpieczenia społeczne obejmują dwa elementy: ubezpieczeniowy i społeczny...

dalej