Zasady gospodarowania

Kombinacja i substytucja czynników produkcji Możliwość jednoczesnego stosowania w rolnictwie różnych technik (metod) wytwarzania i możliwość ich wyboru w zależności od posiadanych zasobów czynników wytwórczych wynikają z tego, że poszczególne rodzaje czynników produkcji mogą się (w pewnych przynajmniej granicach) wzajemnie zastępować. Proces zastępowania się czynników określa się mianem substytucji czynników produkcji. Proces produkcji polega na użyciu wielu elementów nakładów. Problem jak produkować zawiera więc konieczność odpowiedzi nie tylko na pytanie: jaki powinien być poziom intensywności poszczególnych elementów nakładów, lecz także należy Określić: jak powinno się wzajemnie kombinować poszczególne elementy nakładów. Rozpatrzmy przykład kombinowania dwóch czynników produkcji, uznany za najłatwiejszy i wyjaśniający także przypadki bardziej skomplikowane, polegające na kombinacji wielu czynników. Koncepcja funkcji produkcji zasadza się na stwierdzeniu, że z danych nakładów można w konkretnych warunkach uzyskać określoną ilość produktu. Z prawdziwości tej tezy wynika jednakże jej odwrotność, tzn. że dana produkcja może być uzyskana tylko z określonych nakładów. Istnieje zwykle wiele różnorodnych kombinacji nakładów, które pozwalają osiągnąć tę samą wielkość produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>