Funkcja produkcji

W procesie produkcji rolniczej i intensyfikacji rolnictwa występują określone zależności między nakładami na produkcję rolną a ich efektywnością. Wyjaśnienie tych zależności jest ważnym zadaniem ekonomiki rolnictwa. W tym celu posługuje się ona wieloma modelami. Niektóre z nich pokrótce omówimy. Przyjmujemy na wstępie, że na jednostkę powierzchni wydatkowane są rosnące ilości określonego nakładu, podczas gdy wszystkie pozostałe nakłady — niezbędne do tej produkcji — są stałe i nie ulegają zmianie. Spróbujmy przeanalizować tę sytuację. Zakładamy, że czynnikiem zmiennym jest praca żywa, wydatkowana w coraz większych ilościach, bez zmiany innych elementów nakładów. Jest zrozumiałe, że przy założeniu zerowych nakładów pracy efekt produkcyjny jest zerowy, gdyż sama ziemia i środki materiałowe bez nakładów pracy nie mogą dać produkcji rolniczej. Zrozumiałe jest również, że wraz ze wzrostem nakładów pracy przy danej ilości środków produkcji i określonej powierzchni będzie odpowiednio wzrastał efekt produkcyjny. Należy jednak wyjaśnić, jak ten wzrost produkcji będzie się przedstawiał w poszczególnych fazach zwiększania nakładów pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>